ÁFSZ – Az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja – fejlesztés alatt

A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül elállhat. A 45/2014. Kormányrendeletnek megfelelően. Az elállási határidő a terméket szállító cégtől, futártól történt átvételkor kezdődik.

A vásárló hibájából eredő át nem vett csomagok szállítási díját (pénzhiány, tévedésből rendelt stb) minden esetben köteles a vásárló megfizetni. Ha nem mondja le a vásárló időben (feladás előtt).

FONTOS: A vásárló természetesen kibonthatja és megnézheti valamint felpróbálhatja az ékszert, ha ezek után mégis az elállási jogával szeretne élni akkor nem viselheti illetve nem használhatja az ékszert.

Akciós ékszer esetében cserére és pénz visszafizetésre nincs lehetőség!

Amennyiben viseli és az ékszert és úgy küldi vissza akkor csak érték csökkentett árat fizetünk vissza, (ami függ a használat mértékétől) mert a használt ékszert már nem értékesítjük más vásárlónak.

– A fogyasztó az elállási jogát termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, 14 nap elteltéig gyakorolhatja. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (pl. méretre igazított karkötő, karlánc)
– Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt írásban elküldi.
– Vállalkozásunk köteles az ékszer árát haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.
– A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
– A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
– Minden termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a létrejött szerződéstől a fenti feltételek szerint elállhat.
– Termékeink értékesítéséhez vállalkozásunk nem nyújt kölcsönt és erre vonatkozóan pénzintézetekkel sem kötöttünk megállapodást.

Az elállási jog gyakorlásának módja a következő:

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék nem olyan mint amilyet Ön szeretett volna, ekkor élhet az elállás jogával. A visszaküldés módja:

1. Közölje velünk írásban, (e-mailben, levélben) elállási szándékát, majd csomagolja vissza a termékeket, csak hiánytalanul visszaküldött (minden tartozékával együtt) ékszerek árát tudjuk visszafizetni! Az eredeti számlát, nyugtát minden esetben kérjük visszaküldeni, ez feltétele a pénz visszautálásának.

Pénz visszafizetés, csere, fizetett összeg levásárlása más termékre átvételtől számított 14 munkanapig van.

Feltétlenül meg kell adni egy nevet és hozzátartozó bankszámla számot amire visszautaljuk a vételárat. Postai úton való lakcímre történő visszautalás nem lehetséges.
Amennyiben cégünk a megrendelt terméket szállítja Önnek, (szabályosan teljesít) és Vevő eláll a szerződéstől akkor a Vevő semmilyen formában nem követelheti vissza az utánvétel és a szállítás díját.

Ez azt is jelenti ha áruházunk szabályosan teljesíti a 15.000 Ft fölötti megrendelést -ekkor átvállaljuk az utánvételes vagy az előreutalt szállítási költséget- de a kézbesítés után a vásárló eláll az üzlettől -erre 14 napon belül van lehetősége a kézhezvételtől számítva- az általunk a futárszolgálatnak kifizetett szállítási díjat levonjuk az ékszer árából és a csökkentett értéket utaljuk vissza a megadott bankszámlára.

Ha nem fizet értékbiztosítást feladáskor, akkor különösen körültekintően járjon el csomagoláskor, hogy ne sérüljenek az ékszerek. Nem megfelelő csomagolásból eredően megsérült termékek árát nem tudjuk visszafizetni.

2. Vegye figyelembe, hogy a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket minden esetben Önnek kell megfizetnie, így portóval vagy utánvéttel terhelt csomagokat NE küldjön vissza, mert azokat nem áll módunkban átvenni. Ilyen esetben a csomagot a szállító cégek automatikusan visszajuttatják Önhöz, és esetlegesen további költségeket számolnak fel rá!
– Visszaküldési cím: Klapka Üzletház Kft, 1093 Budapest, Vámház krt. 9

3. A visszaküldött termék megérkezése után a vételárat 14 napon belül visszautaljuk az Elállási nyilatkozatban vagy egyéb módon megadott bankszámlaszámra. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket is, vállalkozásunk azonban követelheti a termék bármilyen használatából eredő károk megtérítését.
Hibás teljesítés esetén – cégünk nem azt a terméket küldi amit megrendeltek, vagy hibás terméket küldünk- ha a Vevő visszaküldi a terméket (eláll a vételtől) akkor az összes felmerülő költséget : , ékszer ára, és utánvétel díját is 14 napon belül visszatérítjük az általa megadott bankszámlaszámra. Feltétel, hogy hibás teljesítés esetén azonnal , de legkésőbb 3 munkanapon belül jelezze nekünk telefonon vagy e-mailben a hibát.
Figyelem! A hiányosan, használtan vagy eredeti számla vagy nyugta nélkül visszaküldött termékeket nem tudjuk elállás jogával visszavenni. Ha mégis hiányosan küldi vissza a terméket, úgy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor a termék visszaszállítási költsége Önt terheli.

4. Aki külföldről, azaz nem Magyarországról vásárol tőlünk, annak termékét csak úgy áll módunkban cserélni vagy visszafizetni a vételárat ha a fennálló plusz költségek őt terhelik. Pl: Pénz visszautalásával járó bankköltségek levonása a vásárlótól, posta feladási díjak szintén a vásárlót terhelik.

5. NEM áll módunkban olyan ékszert visszavásárolni vagy cserélni amibe már gravíroztatva vagy vésetve volt, illetve ha méretre lett igazítva. Ugyanis ezt már nem tudjuk más vásárlónak értékesíteni.

5. Ha a vásárolt ékszernek nem megfelelő a mérete kicseréljük vagy felajánlunk olyan hasonló mintázatú ékszert ami van a kért méretben ha már lejárt a pénz visszafizetés határideje, tehát későn jelzett felénk a vásárló.

Szavatossági jog, és Jótállás

Az általunk forgalmazott termékekre a Ptk-ban és 151/2003. számú Kormányrendeletekben foglaltak szerint termékkörönként meghatározott mértékű szavatosságot vállalunk.
Felhívjuk vásárlóink figyelmét hogy – a 14.000Ft alatti egyedi érték alatt- ékszerek nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek és rájuk nincs kötelező jótállás!

Amit a mi vállalkozásunk felajánl az 14 nap garancia!

A jótállás és szavatosság nem vonatkozik: rendellenes használatból eredő mechanikai sérülések: -szakadás, törés, leejtés- miatti sérülések, és kőkihullás esetén!
Minden ékszert ellenőrzünk kiszállítás esetén, kérjük ön is ellenőrizze átvételkor az ékszereket, ha szemrevételezéssel hibát lát kérjük 3 napon belül jelezze felénk.
Amennyiben Ön sem talál hibát az ékszeren (feladás előtt mi is ellenőrzünk minden ékszert) akkor az gyártói, szavatossági szempontból megfelelőnek tekintjük.
A fogyasztói kifogásról a cserére visszaküldött ékszer (ek) mellé kérjük írjon egy rövid hibabejelentőt , amely tartalmazza a vevő adatait, a vásárlás időpontját, a megrendelés számát, a termék megnevezését, a hiba rövid leírását, valamint hogy cserét kér, illetőleg hogy milyen címre juttassuk el a csereterméket. Fontos, hogy a hibáról pontos leírást adjon, mert ez megkönnyíti a hibaelhárítást. A csomag feladási és visszaküldési költséget Önnek kell megfizetnie. Kérjük, a csomagot értéknyilvánítással adja fel. NE küldje vissza portós vagy utánvéttel terhelt csomagban, mert ezeket NEM áll módunkban átvenni!

Adatkezelés Jogalapja:

A felhasználó( vásárló) önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve a az Infotv.5.§(1)bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

Regisztrációkor a rendeléshez , és a belépéshez feltétlenül szükséges adatokat kérjük. Regisztrált ügyfeleinknek soha, semmilyen kéretlen levelet nem küldünk. Regisztrált ügyfeleink ezen túlmentően kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak. Regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés alapján (e-mail-ben vagy levélben kérjük elküldeni) töröljük

E-mail: klapka@aranyember.hu
Levélben: Klapka Üzletház Kft, 1093 Budapest, Vámház krt. 9

Hírlevelünket kizárólag a feliratkozottaknak küldjük el. Semmilyen körülmények között nem adunk ki harmadik félnek sem vásárlói, sem hírlevél-olvasói adatokat, kivéve amennyiben az a megrendelés teljesítéséhez (szállítás) elengedhetetlenül szükséges.

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

A www.aranyember.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó megrendeléskor elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

Jogorvoslat
A Vásárló adatainak nem jogszerű kezelése vagy felhasználása esetén panasszal élhet Nemzeti és Információszabadság Hatóságnál:

Címe:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési Címe:1530 Budapest, Postafiók: 5
Telefonszám:+361-391-141
E-mail:ugyfelszogálat@naih.hu

A Vásárló a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levélben: Klapka Üzletház Kft, 1093 Budapest, Vámház krt. 9
E-mail: klapka@aranyember.hu